Herdins Oljebets

Användarvänlig

Färgsätter och vårdar i ett moment

Kompatibel med flera olika efterbehandlingar

Passande underlag
Stora och små ytor av nytt eller renslipat trä.

Torktid
Ca 12 timmar.

Efterbehandling
Efterbehandla med Herdins Hårdvaxolja, Betslack Vaxolja eller Golvlack.

Räcker till
En burk, 275 ml, räcker till ca 10-15 m² på hyvlat/slipat underlag.

Herdins Träbehandlingsskola Bets

Play Video

Förbehandling
Ett bra resultat kräver att ytan är välslipad samt ren från smuts och defekter. Nytt trä slipas i fiberriktningen med 120 korns slippapper eller liknande, det ger ett bra underlag för oljebetsen. Lackade ytor ska slipas trärena. Tidigare oljade ytor slipas lätt. Om färgborttagningsmedel (stripper) används måste ytan rengöras noga från alla rester av medlet. Använd såplösning eller alkaliskt rengöringsmedel, skölj noga med vatten. Låt torka, slipa bort eventuell fiberresning. Ibland måste hål i träet spacklas igen.

Applicering
Rör om oljebetsen ordentligt. Arbeta in oljebetsen med en trasa, pensel eller cellulosasvamp. Torka bort överskottet i träets fiberriktning. Låt torka 12 timmar i rumstemperatur. Om en mörkare betston önskas kan ytan, då den torkat, behandlas ytterligare en gång. Mattera först ytan lätt med fint slippapper och borsta bort slipdammet. Därefter kan nästa skikt läggas på. Träet bör helst ligga plant när du arbetar. Om du tvingas arbeta med ett lodrät föremål, ska du börja nedifrån och arbeta uppåt. Ska du betsa en tak- eller väggpanel, kan det vara lämpligt att göra det innan den sätts på plats. Tänk på att trä kan ”röra sig”, även efter uppsättning. Stryk därför alltid sponten eller kanten också.

OBS! Om du ska behandla ditt golv med Oljebets rekommenderar vi inte att du använder kulören Antikvit, välj då hellre någon av våra andra produkter för golv – se Projekt Golv. Detta då ytan kan gulna något om du kombinerar Antikvit med en produkt för efterbehandling, exempelvis Golvlack.

Efterbehandling
För ytor som kommer att utsättas för normalt slitage, låt oljebetsen härda 12 timmar och behandla därefter med Herdins Vaxolja . För ytor som kommer att utsättas för normalt till hårt slitage, låt oljebetsen härda 24 timmar och behandla därefter med Herdins Hårdvaxolja, Herdins Betslack eller Herdins Golvlack.

Underhåll
Oljebetsade ytor samt ytor behandlade med Vaxolja kräver underhåll. När ytan känns torr och sträv behandlas ytan med Herdins Vaxolja eller Hårdvaxolja.

Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra redskap så noga som möjligt. Rengör därefter verktygen i penseltvätt eller lacknafta.

Hantering & Lagring
Öppnad burk återförslutes väl. Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel, stålull etc. Använda trasor, trassel, stålull m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Avfallshantering
Tomma burkar lämnas till den lokala miljöstationen för återvinning. Flytande oljebetsrester och tvättvätska utgör brandfarligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan också lämnas till miljöstationen.

TÄNK PÅ ATT
Om du har köpt flera burkar med samma kulör rekommenderar vi att du blandar dessa innan du påbörjar behandling.

Produkten innehåller torkande oljor. Därför finns det risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc. Lägg därför använda trasor och trassel i vatten eller elda upp dem.

Herdins Oljebets är en färdig betslösning som består av pigmenterad olja. Oljebetsen är inte lika transparent som Äkta bets eller Lackbets, men ger istället en jämnare infärgning. Oljebetsen ger ett bra grundskydd samtidigt som träytan får en mjuk och taktil träkänsla. En oljebetsad yta är dessutom lätt att reparera. Det räcker med att du slipar bort de skadade området och applicerar på ny Oljebets. Den har också längre öppettid än de lackbaserade betserna, vilket gör att den lämpar sig bättre till större ytor. Som till exempel golv.

Betsen finns i 11 olika nyanser och är väldigt lätt att arbeta med, mjuk, följsam och dryg, vilket gör att den räcker långt. OBS! Vit oljebets kan gulna genom påverkan av underlaget och oljekomponenternas färgförändring.

Innehåll
Pigmenterade oljor och alifatisk lacknafta.

Underlag
Stora och små ytor av nytt eller renslipat trä.

Färger/kulörer
Betsen finns i 11 olika kulörer.

Räcker till
En burk, 275 ml, räcker till ca 10-15 m² på hyvlat/slipat underlag.

Förpackning
Plåtburk, 275 ml.

Torktid
12 timmar.

Dokument
Säkerhetsdatablad