Herdins Tjärolja Pigmenterad

Innehåller Dalbränd trätjära

Ger ett långvarigt skydd

Passande för utsatta ytor

Passande underlag
Tryckimpregnerat eller obehandlat trä utomhus.

Torktid
1-3 dagar beroende på temperatur och luftfuktighet.

Efterbehandling
Herdins Tjärolja Pigmenterad ger ett skydd som varar i cirka 2-3 år. På vertikala ytor, som fasader, staket m.m, ger tjäroljan ett skydd som varar 5-10 år, beroende på hur utsatt ytan är. Hårt utsatta ytor kan behöva årlig behandling.

Räcker till
1 liter räcker till 6-8 m².

Herdins Träbehandlingsskola Tjärolja

Play Video

Nytt tryckimpregnerat trä – vänta minst tre månader innan behandling. Rengör ytan med Herdins Altanrent eller Herdins Linoljesåpa före behandling.
Gammalt tryckimpregnerat trä – rengörs innan behandling med Herdins Altanrent.
Övrigt trä – se till att träet är rent och torrt innan behandling.

Behandling av uteplats exempelvis altangolv:

  1. Rör om i burken innan behandling. OBS! Fortsätt att röra i burken under hela tiden du behandlar, för att inte färgpigmenten ska sjunka ner till botten.
  2. Stryk ut tjäroljan på 3-4 brädors bredd åt gången.
  3. Efter 30-60 minuter torkas brädorna med trasa för att jämna ut och torka upp överskottsolja.
  4. På ohyvlade ytor – Stryk ut Tjäroljan och efterdra med torr pensel efter ca 30-60 minuter för att jämna ut och arbeta in överskottsolja.


Behandling av vertikala / stående ytor, exempelvis ytterdörr, panel:

  1. Rör om i burken innan behandling. OBS! Fortsätt att röra i burken under hela tiden du behandlar, för att inte färgpigmenten ska sjunka ner till botten.
  2. Börja applicera tjäroljan nedifrån och arbeta uppåt. För att undvika fläckar och ränder vid spill.
  3. Efter 30-60 minuter torkas brädorna med trasa för att jämna ut och torka upp överskottsolja.
  4. På ohyvlade ytor – Stryk ut Tjäroljan och efterdra med torr pensel efter ca 30-60 minuter för att jämna ut och arbeta in överskottsolja.

 

Rengöring av verktyg
Terpentin, därefter såpa och vatten.

Avfallshantering
Tomma emballage lämnas till återvinningscentral.

TÄNK PÅ ATT
Bör inte användas i inglasade eller invändiga utrymmen.

Pigmenterad Tjärolja bör inte användas på möbler eller andra sittytor, på grund av att Tjäroljan kan färga av sig.

Tjärolja Svart används företrädesvis på vertikala ytor (ohyvlade ytor) som fasader, staket m.m.
Om du köper flera burkar, försök att plocka med samma batchnummer, alternativt blanda alla burkarna innan du behandlar. Detta för att minimera risken för nyansskillnader.

Rör om i burken under tiden du behandlar – inte bara i början när du öppnat burken. Detta eftersom att pigmenten annars sjunker ner till botten.

Obs! Innehåller torkande oljor. Tänk på risken för självantändning, lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.

Om du köper fler burkar rekommenderar vi att du köper från samma batch, detta för att undvika eventuella nyansskillnader

Herdins Pigmenterade Tjärolja består av ljus dalbränd trätjära, kallpressad rå linolja, balsamterpentin och pigment. Den tränger in på djupet, bevarar träets naturliga fetthalt samtidigt som det ger ett vackert utseende och ett skydd som varar i cirka 2-3 år. På vertikala ytor, som fasader, staket m.m, ger tjäroljan ett skydd som varar 5-10 år, beroende på hur utsatt ytan är.

Hårt utsatta ytor kan behöva årlig behandling. Används på t.ex. trädäck, dörrar, fasader ekonomibyggnader, m.m.

Vid behov kan ytan rengöras med Herdins Linoljesåpa.

Innehåll
Dalbränd trätjära, rå linolja, balsamterpentin och pigment.

Underlag
Tryckimpregnerat eller obehandlat trä utomhus.

Färg
Finns i 4 nyanser; svart, brun, vitriolgrå och grå.

Räcker till
1 liter räcker till 6-8 m².

Förpackning
Plåthink, 3L.

Torktid
1-3 dagar beroende på temperatur och luftfuktighet.

Väder vid behandling
Behandla vid 20-25 grader. Appliceras med fördel i direkt solljus, vilket förbättrar inträngning och torkning. Skyddas mot regn inom 48 tim.

Dokument
Säkerhetsdatablad Tjärolja Brun
Säkerhetsdatablad Tjärolja Grå
Säkerhetsdatablad Tjärolja Svart
Säkerhetsdatablad Tjärolja Vitriolgrå


Relaterade inlägg