Herdins Altanrent

Bra rengöringsprodukt

Koncentrat som räcker länge

Effektiv förbehandling till Herdins oljor för utomhusbruk

Passande underlag
Altaner, trallar och uteplatser av trä.

Efterbehandling
Herdins oljor för utomhusbruk, exempelvis Herdins Träolja.

Torktid
N/A

Räcker till
Doseras med vatten, 1:1.

Verktyg du behöver:

  • Svamp
  • Pensel

Blanda Herdins Altanrent med vatten, 1:1. Vid rengöring av mycket hårt smutsade ytor och fläckborttagning kan Herdins Altanrent användas i högre koncentration.
Skölj av ytan med vatten. Applicera lösningen med en borste eller svamp. Låt verka i 15 minuter. Håll ytan fuktig under tiden. Bearbeta ytan med en skurborste eller högtryckstvätt med tillbehör för terassrengöring.

Skölj av noggrant med rikligt med vatten, använd vanlig vattenslang utan hårt tryck.

Låt ytan torka innan den behandlas med Herdins Träolja.

Rengöring av verktyg
Vatten.

Hantering & Lagring
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Skydda närliggande ytor mot stänk.

Avfallshantering
Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.

TÄNK PÅ ATT
Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
Skydda omkringliggande områden mot stänk.

Passande underlag
Altaner, trallar och uteplatser av trä.

Efterbehandling
Herdins oljor för utomhusbruk, exempelvis Herdins Träolja.

Torktid
N/A

Räcker till
Doseras med vatten, 1:1.

Dokument
Säkerhetsdatablad


Relaterade inlägg