Herdins Lackbets

Fäster på tidigare lackade ytor

Färgsätter och skyddar i ett moment

Snabbtorkande

Passande underlag
Passar trärena eller tidigare behandlade ytor, glans varierar med underlaget.

Torktid
Torktid ca 2 timmar i 20° C. Lackbetsad yta går att överlackera efter ca 24 timmar.

Efterbehandling
Kan efterbehandlas med Herdins Betslack, Herdins Betslack Aqua eller Herdins Golvlack för extra slitstarkt skydd.

Räcker till
300 ml räcker till ca 3 m².

Herdins Träbehandlingsskola Bets

Play Video

Förbehandling
Ett bra resultat kräver att ytan är välslipad och ren från smuts och defekter. Slipa i fiberriktningen med 150-180 korns slippapper eller liknande. Tidigare behandlade ytor måste slipas samt eventuellt behandlas med målarsoda. Målarsodan ska därefter sköljas av noga. Spackla igen ev hål i träet. När du betsar kan ispacklingen få en något avvikande färg än resten av ytan. Var speciellt noga med att slipa bort spackel som kommit utanför lagningen.

Applicering
Tänk på att nyansen påverkas av träets naturliga färg och struktur. Gör därför alltid en provbetsning på samma träslag för kontroll av nyans innan du börjar. Betsen skall påföras flödigt och strykas ut i fiberriktningen. Betsen jämnas snabbt ut på ytan med en avstruken pensel eller urkramad natursvamp. Träet bör helst ligga plant när du betsar. Ska du betsa eller lacka en vägg- eller takpanel, kan det vara lämpligt att göra det innan du sätter upp panelen. Om du arbetar på ett lodrätt föremål, ska du alltid börja betsa nedifrån och arbeta uppåt. Då rinner betsen mindre och resultatet blir jämnare. Tänk också på att träet ”rör sig” även efter uppsättningen. Stryk därför alltid sponten eller kanterna också. OBS! När du använder Lackbets bör du aldrig betsa mer än ett lager.

Efterbehandling
Efterborstning med panelborste ger en behagligare yta. Ytor som utsätts för slitage kräver överlackering. Vänta då i minst 24 timmar så att Lackbetsen hinner härda och slipa sedan den lackbetsade ytan försiktigt. För att undvika genomslipning använd slipduk eller fint slippapper.Var extra noga på blanka partier på och omkring kvistar. Var noga med att ta bort slipdamm, innan du överlackerar med Herdins Betslack eller Betslack Aqua. Om flera lackskikt önskas, slipa lätt mellan skikten.

Rengöring av verktyg 
Stryk av penslar och andra redskap så mycket som möjligt. Rengör därefter verktygen i förtunning baserad på etanol eller använd T-sprit.

Hantering & Lagring
Sörj för god ventilation. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld. Undvik inandning av ångor. Mekanisk ventilation eller punktsug kan behövas.
Lagring ska ske i enlighet med förordningen om brandfarliga varor. Lagras som brandfarlig vätska.

Avfallshantering
Överbliven bets och rengöringsvätska ska lämnas till miljöstation som lösningsmedelsbaserat färgavfall.

TÄNK PÅ ATT
Köper du flera förpackningar Herdins Lackbets, blanda ihop dem i ett större kärl innan du börjar, så att eventuella kulörskillnader mellan burkarna undviks. Ljusa och mjuka partier suger åt sig mer bets än mörka och hårda. Det gäller också ändträytor, där fibrerna är öppna. Var noggrann med förarbetet så blir det enklare att arbeta och resultatet bättre. Små ytor betsas lättast med pensel eller genom att doppas i betslösning. Till stora plana ytor använder du natursvamp. Prova nyansen på en dold yta innan du sätter igång. Använd gummihandskar så slipper du få bets på händerna. Med Herdins Lackbets kan du betsa tidigare behandlade ytor, men då kan torktider och vidhäftningsegenskaper ändras.

Herdins Lackbets är en färdig betslösning med klarlack. Lackbetsen finns i 13 olika kulörer. Du kan blanda alla färgerna, förutom den vita, med varandra för att få fram den nyans som du vill ha. Lackbetsen har hög transparens vilket framhäver tråets naturliga ådring och ger ett vackert djup i färgen. Den har också bra vidhäftningsförmåga och är snabbtorkande, vilket gör den lämplig för behandling av mindre ytor. Många använder Lackbetsen till renovering av äldre möbler.

Innehåll
Lösliga betsfärgämnen, Etanol, Xylen, Etylacetat, Isobutanol och alkydkombination.

Underlag
Passar trärena eller tidigare behandlade ytor, glans varierar med underlaget.

Efterbehandling
Kan efterbehandlas med Herdins Betslack, Herdins Betslack Aqua eller Herdins Golvlack för extra slitstarkt skydd.

Räcker till
300 ml räcker till ca 3 m².

Förpackning
Plastburk, 300ml.

Torktid
Torktid ca 2 timmar i 20° C.
Lackbetsad yta går att överlackera efter ca 24 timmar.

Dokument
Säkerhetsdatablad