Herdins Betslack Aqua

Passar ytor med hårt slitage

Skonsam för miljön

Användarvänlig

Passande underlag
Passar trärena samt betsade ytor inomhus.

Torktid
2-4 timmar vid 20 °C. Genomhärdad efter 10-12 dagar.

Efterbehandling
En betslackad yta kräver vanligtvis ingen efterbehandling men en efterpolering med panelborste eller liknande ger en behagligare yta.

Räcker till
En burk 500 ml, räcker till ca 3-4 m².

Herdins Träbehandlingsskola Bets

Play Video

Förbehandling
Obehandlade ytor putsas före lackering, se till att allt slipdamm avlägsnas. Betsade ytor matteras lätt med fint slippapper eller slipduk med kornstorlek 240 eller finare.

Applicering
Lacken omröres väl för användning. Skaka helst inte burken för att undvika luftbubblor.

Påför lacken med lackpensel. Arbeta korsvis på underlaget men avsluta i träets fiberriktning. Låt torka, gör sedan en mellanslipning, torka bort allt slipdamm och upprepa behandlingen. Obehandlat trä kräver 2-3 strykningar.

På betsade ytor stryks lacken ut tunt och försiktigt för att undvika eventuell återlösning av betsen. Låt första skiktet torka, gör sedan en mellanslipning, torka bort allt slipdamm och upprepa behandlingen.

Efterbehandling
En betslackad yta kräver vanligtvis ingen efterbehandling men en efterpolering med panelborste eller liknande ger en behagligare yta.

Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra verktyg så mycket så mycket som möjligt.
Tvätta med vatten och diskmedel.

Hantering & Lagring
Lagras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt.

Avfallshantering
Restprodukt lämnas till miljöstation som vattenbaserat färgavfall. Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

TÄNK PÅ ATT
Betslack Aqua är anpassad för Herdins Lackbets Aqua men fungerar också bra på den lösningsmedelsbaserade Lackbetsen eller på Herdins Tak & Panel.
Ska ej användas på Äkta Bets. Där rekommenderar vi Herdins alkydbaserade Betslack.

Betslack Aqua är en slitstark vattenburen klarlack för såväl trärena som betsade ytor inomhus. Den är snabbtorkande, luktsvag och enkel och skonsam att arbeta med. Har bra vidhäftningsegenskaper till både nytt och tidigare behandlat trä. Dessutom mycket bra vattenhärdighet.

Innehåll
Akrylatbindemedel och vatten.

Underlag
Passar trärena samt betsade ytor inomhus.

Glans
Finns i två glansgrader:
Blank ca 65 skaldelar.
Halvmatt ca 15 skaldelar.

Räcker till
En burk 500 ml, räcker till ca 3-4 m².

Förpackning
500 ml plåtburk.

Torktid
2-4 timmar vid 20 °C. Genomhärdad efter 10-12 dagar.

Dokument
Säkerhetsdatablad