Herdins Lackbets Aqua

Miljömärkt

Användarvänlig

Färgsätter och skyddar i ett moment

Passande underlag
Passar trärena eller tidigare behandlade ytor.

Torktid
Klibbfri efter 1-2 timmar, överlackeringsbar efter ca 6-8 timmar.

Efterbehandling
Kan efterbehandlas med Herdins Betslack Aqua eller Herdins Golvlack för ett extra starkt slitskydd.

Räcker till
En förpackning räcker till ca 2,5–3,0 m².

Herdins Träbehandlingsskola Bets

Play Video

Förbehandling
Gör alltid en provbetsning på samma träslag för kontroll av nyans innan du börjar. Slipa ytan i fiberriktningen med 120 korns slippapper eller liknande. Tidigare behandlade ytor måste slipas samt eventuellt behandlas med målarsoda. Målarsodan ska därefter sköljas av noga.

Applicering
Rör om betsen innan du börjar arbeta. Betsen skall påföras flödigt och strykas ut i fiberriktningen. Betsen jämnas snabbt ut på ytan med en urkramad svamp alternativt avstruken pensel. Om man ser tendenser till överlappning, vät upp området med mera bets och bearbeta partiet med vit fiberduk så att färgen utjämnas. Avsluta med att stryka av/ jämna till med urkramad svamp.

Efterbehandling
Efterborstning med panelborste eller vit fiberduk ger en behagligare yta. Vid behov av högre slitstyrka på ytskiktet överlackera med Herdins Betslack Aqua.

Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra verktyg så mycket som möjligt.
Tvätta med vatten och diskmedel.

Hantering & Lagring
Lagras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt.

Avfallshantering
Restprodukt lämnas till miljöstation som vattenbaserat färgavfall. Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

TÄNK PÅ ATT
Lackbets Aqua har något lägre transparens jämfört med Äkta Bets eller Lackbets. Om du ska behandla tidigare lackerat trä har den heller inte samma vidhäftningsförmåga som den traditionella lackbetsen. Om du har köpt flera burkar med samma kulör rekommenderar vi att du blandar dessa innan du påbörjar behandling.

Herdins Lackbets Aqua är en färdig betslösning med bindemedel som är uppbyggd på micropigment. Den har längre öppentid än våra traditionella betser och är därför enkel att applicera. För den som är ovan är det lätt att få ett jämnt och snyggt resultat och tålig yta – allt i ett moment.

Lackbets Aqua finns i 10 olika kulörer. Produkten är vattenbaserad och svanenmärkt, det gör den skonsam för miljön och trevlig att använda. Dessutom påverkas den mindre av solljus än övriga betser. Därför är Lackbets Aqua ett bra alternativ för dig som värdesätter miljöprofilen och för underlag som kommer att stå mycket i solljus.

Innehåll
Pigment, bindemedel och vatten.

Underlag
Passar trärena eller tidigare behandlade träytor.

Efterbehandling
Kan efterbehandlas med Herdins Betslack Aqua eller Herdins Golvlack för ett extra starkt slitskydd.

Räcker till
En förpackning räcker till ca 2,5–3,0 m².

Förpackning
Plåtburk, 275 ml.

Torktid
Klibbfri efter 1-2 timmar, överlackeringsbar efter ca 6-8 timmar.

Dokument
Säkerhetsdatablad