Herdins Betslack

Passar ytor med hårt slitage

Kompatibel med många betser

Användarvänlig

Passande underlag
Betsat eller trärent underlag.

Torktid
Torktid 12 timmar. Genomhärdad efter 10-14 dagar.

Efterbehandling
Den här produkten behöver ingen efterbehandling.

Räcker till
500 ml räcker till ca 7 m².

Rör upp lacken väl från botten. Den betsade ytan måst vara helt torr innan den kan överlackeras. För Herdins vattenburna betser rekommenderar vi en torktid på 6 timmar och för Herdins Lackbets 24 timmar. Vid överlackering av Herdins Lackbets, slipa lätt för bättre vidhäftning. Lacken bör ej användas på vita och ljusa kulörer, då färgtonen kan förändras. Vid lackning av ytor som är trärena eller behandlade med Herdins Äkta bets, bör lacken vid första strykningen förtunnas med 10% lågaromatisk lacknafta. För bästa resultat, stryk 2 gånger med en lätt slipning mellan strykningarna. Låt torka 12 timmar mellan strykningarna.

Rengöring av verktyg
Lågaromatisk lacknafta.

Hantering & Lagring
Undvik inandning av ångor. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Under bearbetning och torkning avges lösningsmedelsångor.

Avfallshantering
Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.

TÄNK PÅ ATT
Röra upp lacken ordentligt före användandet och förvara alltid lack oåtkomligt för barn.

Produkten kan användas som extra skydd efter behandling med Herdins Äkta Bets och Herdins Lackbets. Den kan också användas på obehandlade ytor för att ge träunderlaget ett robust skydd mot fläckar, jack och repor.

Innehåll
Lågaromatisk lacknafta, Polyuretanalkyd.

Underlag
Betsat eller trärent underlag.

Glans
Halvmatt, ca 25 skaldelar.
Blank, ca 85 skaldelar.

Räcker till
500 ml räcker till ca 7 m².

Förpackning
Plåtburk, 500 ml.

Torktid
Torktid 12 timmar.
Genomhärdad efter 10-14 dagar.

Dokument
Säkerhetsdatablad