Herdins Vaxolja

Ger en sammetslen känsla

Vårdar

Ger träet lyster och djup

Passande underlag
Oljebetsade eller trärena ytor inomhus.

Torktid
12 timmar i rumstemperatur.

Efterbehandling
Kan efterpoleras med vit skurnylon för en blankare yta.

Räcker till
En burk räcker till ca 20-25 m² på oljebetsade ytor, på trärent underlag räcker en burk till ca 15 m².

Förbehandling
Trärena ytor slipas rena med slippapper 120 korn.

Applicering
Rör om vaxoljan, applicera i ett jämnt och tunt skikt med luddfri trasa eller cellulosasvamp. Fördela oljan från icke sugande till sugande partier, tillsätt vid behov ytterligare olja. Efter 15-20 minuter torkas allt överskottet bort. Låt torka ca 12 timmar, vid behov polera ytan med vit skurnylon eller polerduk.

Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra redskap så noga som möjligt. Rengör därefter verktygen i penseltvätt eller lacknafta.

Hantering & Lagring
Öppnad burk återförslutes väl. Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Avfallshantering
Tomma burkar lämnas till den lokala miljöstationen för återvinning. Flytande vaxoljerester och tvättvätska utgör brandfarligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan också lämnas till miljöstationen.

TÄNK PÅ ATT
Arbeta i ett välventilerat utrymme.

Oljebetsade ytor samt ytor som är behandlade med Vaxolja kräver underhåll. När ytan känns torr och sträv behandlas ytan med Herdins Vaxolja. Börja med att se till att ytan är ren och torr. Oljan arbetas ut över ytan och får vila i 10-20 minuter, innan överskottet torkas bort. Låt torka ca 12 timmar, vid behov polera ytan med vit skurnylon eller polerduk.

Herdins Vaxolja är avsedd för ytbehandling av oljebetsade eller trärena ytor inomhus. Den ger en skyddande yta och förhöjer djupet i kulören samtidigt som den naturliga träkänslan bibehålls. Vaxoljan lämpar sig bra både för stora och små ytor.

Innehåll
Tallolje fettsyra, mineralvax och alifatisk lacknafta.

Underlag
Oljebetsade eller trärena ytor inomhus.

Glans
Matt.

Räcker till
En burk räcker till ca 20-25 m² på oljebetsade ytor, på trärent underlag räcker en burk till ca 15 m².

Förpackning
Plåtburk, 500 ml.

Torktid
12 timmar i rumstemperatur.

Dokument
Säkerhetsdatablad