Fråga:

Kan jag använda era utomhusoljor inomhus?

Svar:

Våra utomhusprodukter är framtagna för utomhusanvändning och rekommenderas inte att användas inomhus.