Herdins Trätjära

Långvarigt skydd

Passande för utsatta ytor

Impregnering och färgsättning i ett moment

Passande underlag
Exempelvis dörrar på ekonomibyggnader, träspåntak, slipers, båtbottnar, bryggor m.m.

Torktid
Från någon dag till flera veckor, kanske månader, allt beroende på yttre förutsättningar.

Efterbehandling
Normalt underhållsintervall är vart 5:e år på utsatta syd- och västsidor. För nord- och ostsidor kan 10-årsintervall vara tillräckligt.

Räcker till
Första strykningen 2-4 m² per liter. Andra strykningen 4-6m² per liter.