Herdins Träolja

God vattenavvisningsförmåga

Baserad på linolja

Motverkar sprickbildning, uttorkning och mögelangrepp

Passande underlag
Passar för tryckimpregnerat och obehandlat trä utomhus.

Torktid
Hanteringstorr efter ca 4 timmar. Brukstorr efter ca 8 timmar.

Efterbehandling
Den här produkten behöver ingen efterbehandling.

Räcker till
1 liter räcker till ca 10m² på nytt virke och ca 6m² på uttorkat gammalt virke.

  1. Rör om Träoljan ordentligt innan du börjar.
  2. Se till att ytan är ren och torr.
  3. Slipa lätt om ytan varit oskyddad en längre tid.
  4. Stryk på flödigt med pensel eller svamp. Om träet är mycket torrt kan det behövas ytterligare en eller flera strykningar.
  5. För att få ett fullgott skydd ska olja appliceras tills träet är helt mättat.
  6. Låt träytan torka ca 30 minuter och torka sedan bort eventuellt överskott.

Rengöring av verktyg
Lacknafta.

Hantering & Lagring
Undvik inandning av ångor. Undvik spill, hud- och ögonkontakt.
Under bearbetning och torkning avges lösningsmedelsångor. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Ej rökning, eld eller gnistor. Förvaras i temperatur under 25ºC. Lagras som brandfarlig vätska.

Avfallshantering
Destrueras enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.

TÄNK PÅ ATT
Tänk på risken för självantändning. Lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.

Herdins träolja skyddar mot uttorkning, motverkar torrsprickor och gör träytan vattenavvisande. Oljan framhäver och bevarar träets naturliga färgton och utseende. Herdins träolja har rätt torrhalt (32%), för bästa inträngning i trä.

Innehåll
Djupverkande, naturliga, vegetabiliska oljor. Lågaromatisk lacknafta.

Underlag
Passar för tryckimpregnerat och obehandlat trä utomhus.

Färg
Ofärgad.

Räcker till
1 liter räcker till ca 10m² på nytt virke och ca 6m² på uttorkat gammalt virke.

Förpackning
Plåthink, 3L.

Torktid
Hanteringstorr efter ca 4 timmar.
Brukstorr efter ca 8 timmar.

Väder vid behandling
Behandla vid 15-25 grader. Olja ej i direkt solljus. Skyddas mot regn inom 48 tim.

Dokument
Säkerhetsdatablad


Relaterade inlägg