Herdins Tjärolja Ljus (Roslagsmahogny)

Innehåller Dalbränd Trätjära

Ger ett långvarigt skydd

Passande för utsatta ytor

Passande underlag
Tryckimpregnerat eller obehandlat trä utomhus. Till exempel trädäck, dörrar, fasader ekonomibyggnader, båtar m.m.

Torktid
1-3 dagar beroende på temperatur och luftfuktighet.

Efterbehandling
Herdins Tjärolja Ljus ger ett skydd som varar i 2-3 år. På vertikala ytor ger tjäroljan ett skydd som varar 5-10 år, beroende på hur utsatt ytan är. Hårt utsatta ytor kan behöva årlig behandling.

Räcker till
1 liter räcker till 6-8 m².

Nytt tryckimpregnerat trä – vänta minst tre månader innan behandling. Rengör ytan med Herdins Altanrent eller Herdins Linoljesåpa före behandling.
Gammalt tryckimpregnerat trä – rengörs innan behandling med Herdins Altanrent.
Övrigt trä – se till att träet är rent och torrt innan behandling.

  1. Rengör ytan med Herdins Altanrent eller Herdins Linoljesåpa före behandling.
  2. Rör om i burken innan behandling.
  3. Stryk ut tjäroljan på 3-4 brädors bredd åt gången.
  4. Efter 30-60 minuter torkas brädorna med trasa för att jämna ut och torka upp överskottsolja.

På ohyvlade ytor
Stryk ut Tjäroljan och efterdra med torr pensel efter ca 30-60 minuter för att jämna ut och arbeta in överskottsolja.

Rengöring av verktyg
Lacknafta eller terpentin, därefter såpa och vatten.

Avfallshantering
Tomma emballage lämnas till återvinningscentral.

TÄNK PÅ ATT
Bör inte användas i inglasade eller invändiga utrymmen.

Obs! Innehåller torkande oljor. Tänk på risken för självantändning, lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.

Om du köper fler burkar rekommenderar vi att du köper från samma batch, detta för att undvika eventuella nyansskillnader

Ljus Tjärolja (Roslagsmahogny) består av ljus dalbränd trätjära, kallpressad rå linolja och balsamterpentin. Används som alternativ till traditionella träoljor då tjäroljan ger ett skydd som varar längre. Används på t.ex. trädäck, dörrar, fasader ekonomibyggnader, båtar m.m.

Ljus Tjärolja (Roslagsmahogny) tränger in på djupet och bevarar träets naturliga fetthalt och ger ett skydd som varar i 2-3 år. På vertikala ytor, som fasader, staket m.m, ger tjäroljan ett skydd som varar 5-10 år, beroende på hur utsatt ytan är. Hårt utsatta ytor kan behöva årlig behandling. Tjärdoften avtar med tiden.

Innehåll
Dalbränd trätjära, rå linolja och balsamterpentin.

Underlag
Tryckimpregnerat eller obehandlat trä utomhus. Till exempel trädäck, dörrar, fasader ekonomibyggnader, båtar m.m.

Färg
Svag gulbrun kulör som liknar s.k. Roslagsmahogny till kulör och effekt.

Räcker till
1 liter räcker till 6-8 m².

Förpackning
Plåthink 3 liter.

Torktid
1-3 dagar beroende på temperatur och luftfuktighet.

Väder vid behandling
Behandla vid 20-25 grader. Appliceras med fördel i direkt solljus, vilket förbättrar inträngning och torkning. Skyddas mot regn inom 48 tim.

Dokument
Säkerhetsdatablad


Relaterade inlägg