Herdins Järnvitriol

Användarvänlig

Ger en vacker grånad kulör

Naturlig ytbehandling

Passande underlag
Obehandlat trä utomhus.

Torktid
N/A

Efterbehandling
Den här produkten behöver ingen efterbehandling.

Räcker till
1 förpackning (10 liter) räcker till ca 30-60 m² beroende på träets sugförmåga.

  1. En förpackning Järnvitriolblandning löses i ca 10 liter hett vatten (60°). Rör om blandningen noga.
  2. Applicera blandningen så jämnt som möjligt över ytan med fasadpensel. På stående panel är det lämpligt att börja nerifrån och arbeta uppåt för att minimera risken för fläckar. Vid behov kan några droppar diskmedel tillsättas i blandningen för att underlätta inträngningen.

Skydda omkringliggande ytor för stänk, som annars kan missfärga till tex grundmurar och trädäck.

Rengöring av verktyg
Vatten.

Hantering & Lagring
Undvik hantering som kan förorsaka damm. Lagras torrt i originalförpackningen, ej över normal rumstemperatur. Förvaras oåtkomligt för barn.

Avfallshantering
Lämnas till förpackningsåtervinningen.

TÄNK PÅ ATT:
Utfällningar kan förekomma och är helt normalt och kan lätt borstas bort eller sköljas av med vatten. Beroende på väderstreck, solbelysning med mera kan behandlingen upplevas ojämn den första tiden. Behandling med järnvitriol är en kemisk behandling och ska inte liknas vid en traditionell behandling med lasyr eller täckfärg.

Järnvitriol kan användas som behandling på hyvlat terrassvirke av till tex lärk före behandling med Herdins Grå Tjärolja för att ge en djupare och jämnare kulör. Järnvitriolbehandlat virke kan övermålas med slamfärg.

Järnvitriolblandning med silverbets används för färgsättning av obehandlat trä utomhus. Ger en vacker grånad kulör lika som naturen själv ger obehandlat virke med tiden. Blandningen med silverbets gör det lättare att se till så att hela ytan blir behandlad, samtidigt som ytan får vacker svag nyans redan från början. Med tiden kommer järnvitriolen påverkas av sol och väta och ge ytan sin slutfinish. Behandling ger inget skydd utan är enbart en färgsättning.
Använd rostfri spik för att undvika rostfläckar.

Innehåll
Järnvitriol, silverbets.

Underlag
Obehandlat trä och tryckimpregnerat trä utomhus (dock ej på altan).

Färg
Ger en grånad kulör.

Räcker till
1 förpackning (10 liter) räcker till ca 30-60 m² beroende på träets sugförmåga.

Förpackning
Kapsel, 300 gram.

Torktid
N/A

Väder vid behandling
Behandla vid 5-25 grader.

Dokument
Säkerhetsdatablad


Relaterade inlägg