Herdins Hobbylack

Ger ett skydd för tidigare färgade ytor

Vattenburen

Snabbtorkande

Passande underlag
Ytor som målats med hobbyfärg eller trärena ytor.

Torktid
Torktid 2-4 timmar.

Efterbehandling
Den här produkten behöver ingen efterbehandling.

Räcker till
Ca 0,5-1 kvm.

 

  1. Omröres före användning.
  2. Lägg ett eller två skikt, mellanslipa med fint slippapper.
  3. Låt torka ca 2-4 timmar.

Rengöring av verktyg
Rengör redskapen i vatten.

Hantering & Lagring
Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras frostfritt.

Avfallshantering
Destrueras enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.

TÄNK PÅ ATT
Förvara alltid färg oåtkomligt för barn.

Snabbtorkande vattenburen klarlack, används på ytor som målats med hobbyfärg eller trärena ytor.

Räcker till
ca 0,5-1 kvm.

Torktid
Torktid 2-4 timmar.

Förpackning
Plastburk, 100 ml.

Glans
Glanstal 65.


Relaterade inlägg

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.