Herdins Hobbyfärg

Liten & smidig förpackning för de mindre projekten

Vattenbaserad

Har ingen stark doft

Passande underlag
Inomhusmålning på de flesta ytor.

Torktid
Torktid 30-45 minuter. Slipbar efter ca 1 timme.

Efterbehandling
Vill du ha en tåligare yta, använd Herdins Hobbylack.

Räcker till 
N/A

  1. Rengör ytan noggrant.
  2. Rör om färgen väl, skaka ej.
  3. Applicera färgen med pensel eller svamp.
  4. Vill du ha en tåligare yta, använd Herdins Hobbylack.
  5. Stryk 1-2 gånger med lätt slipning mellan skikten.

Lösningsmedel
Vatten

Rengöring av verktyg
Stryk först av så mycket som möjligt av Hobbyfärgen, för att undvika att rester kommer ut i avloppet. Rengör därefter redskapen i vatten.

Hantering & Lagring
Undvik spill, hud- och ögonkontakt.
Förvaras frostfritt.

Avfallshantering
Destrueras enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.

TÄNK PÅ ATT
Förvara alltid färg oåtkomligt för barn.

Passande underlag
Inomhusmålning på de flesta ytor.

Torktid
Torktid 30-45 minuter. Slipbar efter ca 1 timme.

Efterbehandling
Vill du ha en tåligare yta, använd Herdins Hobbylack.

Räcker till 
N/A

Dokument
Säkerhetsdatablad