Herdins Snappy

Speciellt utvecklad för bästa appliceringsresultat

Gör det enkelt att få en vacker och jämn infärgning

Delbar för mindre projekt

Herdins Snappy är en betspåstrykare som används vid applicering av bets/lacker/oljor och gör det enkelt att få en vacker och jämn infärgning.