Herdins Paraffinolja

Hög renhetsgrad

Lämplig för vård och underhåll av trä som kommer i kontakt med livsmedel

Många användningsområden

Passande underlag
Kan användas på det flesta träslag inomhus. Lämplig för skärbrädor och köksbänkar.

Torktid
N/A

Efterbehandling
Den här produkten behöver ingen efterbehandling.