Herdins Golvolja

Lätt att reparera

Ger en behaglig yta med träkänsla

Användarvänlig

Passande underlag
Lutade, betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ.

Torktid
Torktid, 12-18 timmar, beroende på temperatur och luftväxling.

Efterbehandling
Regelbunden våttorkning ska göras med Herdins Golvsåpa som återfettar och skyddar. Vid normalt slitage behöver ett oljat golv underhållas med Underhållsolja 1-2 gånger per år (eventuellt med tätare intervaller på ytor som utsätts för stort slitage, som till exempel i hall och kök).

Räcker till
3 liter räcker till ca 30 m².

Manuell behandling
Det lutbehandlade eller nyslipade golvet måste vara torrt och fritt från slipdamm. Rör om oljan i dunken ordentligt och se till att ingen bottensats med vitt pigment är kvar (gäller endast Herdins Golvolja vit). Häll över oljan i ett rent kärl som är så stort att man lätt får ner redskapen. Börja applicera oljan i brädans längdriktning, arbeta med 3-4 brädor åt gången tills hela golvet är behandlat. Ett stort golv kan behöva behandlas i sektioner, arbeta inte med större ytor än du kan behandla inom 15-20 minuter. Arbeta fram och tillbaka så att oljan blir väl inarbetad och jämt fördelad. Avsluta aldrig mitt på en bräda.

Torka bort överskottsolja med en luddfri trasa efter 15-20 minuter. Var noga med att ta bort olja som inte trängt in i träet. Upprepa behandlingen efter några timmar, när ytan känns torr. Det är alltid bättre att göra två s k tunna behandlingar än en flödig, eftersom intorkad överflödig olja kan vara svår att ta bort. Var noga med att röra om oljan under arbetets gång.

Låt golvet torka i minst 24 timmar i rumstemperatur och efterpolera sedan det oljade golvet med vit fiberduk avsedd för polering. Vänta minst en vecka med att lägga mattor på det nyoljade golvet. Efter ca 2 veckor ska en grundbehandling göras med Herdins Golvsåpa.

Maskinell behandling med golvpoleringsmaskin
Innan du påbörjar behandlingen bör du se till att ha följande; skyddshandskar, skoskydd, pensel eller gummirakel med vitt gummi, poleringsmaskin, röd och vit rondell samt luddfria trasor.

Det lutbehandlade eller nyslipade golvet måste vara torrt och fritt från slipdamm. Rör om oljan i dunken ordentligt och se till att ingen bottensats med vitt pigment är kvar (gäller endast Herdins Golvolja vit). Applicera oljan över golvet med en pensel eller gummirakel. Ett stort golv kan eventuellt behöva delas upp i sektioner. Låt oljan suga in i ca 10 minuter. Vissa partier suger mer och kan behöva ytterligare olja.

Bearbeta golvet och överskottsoljan korsvis med golvpoleringsmaskin (150 varv/minut) och röd rondell. Tillför eventuellt mer olja vid behov. Torka bort eventuellt överskott av olja manuellt med bomullstrasa eller med bomullstrasa under poleringsmaskinen direkt efter bearbetningen. Torka av kanter och hörn för hand.

Upprepa behandlingen efter några timmar (när ytan känns torr) genom att hälla ut ca två dl olja där behandlingen ska börja. Låt maskinen arbeta ut oljan och fyll på mera olja efterhand. Överskottsolja torkas bort på samma sätt som tidigare.

Låt oljan torka i 20-24 timmar i rumstemperatur. Gå helst inte på golvet under denna tid. Använd en poleringsmaskin med 300 varv/minut och vit fiberrondell för efterpolering. Låt om möjligt oljan härda ytterligare 24 timmar innan golvet tas i bruk. Vänta sedan minst en vecka med att lägga mattor på det nyoljade golvet. Efter ca två veckor ska en grundbehandling göras med Herdins Golvsåpa.

Skötsel
Ett oljat golv behöver underhållas regelbundet. Den dagliga rengöringen ska skötas genom dammsugning eller torrmoppning. Regelbunden våttorkning ska göras med Herdins Golvsåpa som återfettar och skyddar. Vid normalt slitage behöver ett oljat golv underhållas med Underhållsolja 1-2 gånger per år (eventuellt med tätare intervaller på ytor som utsätts för stort slitage, som till exempel i hall och kök). Se utförligare beskrivning på respektive produkt.

Rengöring av verktyg
Lågaromatisk lacknafta.

Hantering & Lagring
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av ångor. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Använd skyddshandskar. Tänk på risken för självantändning. Lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.

Avfallshantering
Lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.

Övrigt
Skydda alltid omkringliggande ytor. Tänk också på att temperaturen är viktig för resultatet. Det ska helst vara normal rumstemperatur. Är det för varmt, torkar oljan för snabbt och du kan få problem med att hinna få bort överskottsolja. Är det däremot för kallt, då förlängs oljans torktid. Var också noga med att torka bort allt överskott av olja, för att undvika blanka partier. Undvik om möjligt nedsmutsning och våttorkning av golvet den första veckan, eftersom oljan behöver tid för att härda.

TÄNK PÅ ATT
Tänk på risken för självantändning. Lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.

Alkydförstärkt olja för lutade, betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ. Oljan ger en mättad, torr och behaglig yta. Herdins Golvolja finns som naturell och vitpigmenterad. Torrhalt 60-70%.

Innehåll
Naturliga växtoljor, alkydharts, torkmedel, lågaromatisk lacknafta. Den vita oljan är pigmenterad med titandioxid.

Underlag
Lutade, betsade eller obehandlade trägolv av barr eller lövträ.

Färger
Naturell och vitpigmenterad.

Räcker till
3 liter räcker till ca 30 m².

Förpackning
Plastdunk, 3 L.

Torktid
Torktid, 12-18 timmar, beroende på temperatur och luftväxling.

Dokument
Säkerhetsdatablad