Herdins Golvlut

Bromsar gulning i trä av gran eller furu

Förstärker den genuina träkänslan

Klassisk behandlingsmetod

Passande underlag
Obehandlade trägolv av gran eller furu.

Torktid
8-10 timmar, beroende på temperatur och luftväxling.

Efterbehandling
Efterbehandlas med Herdins Golvolja eller Herdins Golvsåpa.

Räcker till
1 liter lut räcker till minst 5m².

Innan du börjar
Slipa alltid golvet innan behandlingen, se till att golvet är torrt och fritt från slipdamm. Skydda omkringliggande ytor. Rör om/skaka dunken ordentligt så att allt vitpigment blir väl fördelat. Häll över luten i ett öppet kärl för att underlätta omrörning och applicering. Se till att ingen bottensats med vitpigment är kvar i dunken.

Applicering
Börja längst in i ett hörn och stryk ut luten flödigt i brädans längdriktning. Arbeta med 2-3 brädor åt gången, stryk fram och tillbaka så att luten blir väl inarbetad och jämnt fördelad. Avsluta aldrig mitt på en bräda. Fortsätt med nästa 2-3 brädor tills golvet är klart. Obs! Var noga med att röra om luten under arbetets gång! Använd alltid skyddsglasögon!

Låt golvet torka i 8-10 timmar i rumstemperatur. Slipa därefter lätt med vit fiberduk för att få bort fiberresning och överskott av pigment. Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon. Avsluta med att noggrant dammsuga golvet och omkringliggande ytor. Gå inte på det nylutade golvet med skor som kan ge märken. Lutbehandlingen utförs endast en gång.

Golvet är nu färdigt för att behandlas med Herdins Golvolja eller Herdins Golvsåpa. För golv som utsätts för slitage rekommenderas behandling med Herdins Golvolja.

Rengöring av verktyg
Vatten.

Hantering & Lagring
Frätande. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Använd alltid skyddskläder, skyddsglasögon och gummihandskar. Förvaras i originalförpackning och utom räckhåll för barn. Håll behållare väl tillslutna.

Avfallshantering
Restprodukter lämnas till miljöstation. Skölj ur tomma förpackningar med vatten och sortera dem som hårda plast förpackningar. För mer information kontakta din kommun.

TÄNK PÅ ATT
Rör om/skaka dunken ordentligt så att allt vitpigment blir väl fördelat. Häll över luten i ett öppet kärl för att underlätta omrörning och applicering. Se till att ingen bottensats med vitpigment är kvar i dunken.

Herdins Golvlut används på obehandlade trägolv av gran eller furu. Behandlingen ger golvet en ljusare ton och förstärker den genuina träkänslan.  Herdins Golvlut bromsar också så kallad gulning. Herdins Golvlut används alltid i kombination med Herdins Golvolja eller Golvsåpa.

Innehåll
Innehåller natriumhydroxid, titandioxid och vatten.

Underlag
Obehandlade trägolv av gran eller furu.

Färg
Vitinfärgad.

Åtgång/Dosering
1 liter lut räcker till minst 5 m².

Förpackning
Plastdunk, 3 liter.

Torktid
Torktid; 8-10 timmar, beroende på temperatur och luftväxling.

Dokument
Säkerhetsdatablad