Herdins Textile Colour Fix

Används vid infärgning tillsammans med Herdins Textile Colour Natural Fibre

Medföljer i Herdins Textile Colour Natural Fibre

Säljes även separat för att möjliggöra infärgning av flera omgångar

Passande underlag
Textilier gjorda av naturfiber, exempelvis bomull, lin och viskos.

Räcker till
1 påse räcker till en färgning med Herdins Textile Colour natural fibre i en 5 kg hushållstvättmaskin. Ingår alltid i paketet.

 

Följ bruksanvisningen till Herdins Textile Colour Natural Fibre 30-60 grader när du färgar.

Herdins Textile Colour fix 30-60 grader fixerar textilfärgen redan vid 30 grader. Infärgningen blir tvättäkta. Fungerar endast tillsammans med Herdins Textile Colour Natural fibre 30-60 grader. Produkten ingår i förpackningen om du köper ett paket med Herdins Textile Colour Natural fibre.

Fixeringsmedel doseras efter mängden vatten. Om du färgar i en större tvättmaskin, öka dosen fixeringsmedel. Beräkna åtgången till 10g per liter vatten.

Hantering & Lagring
Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Avfallshantering
Restprodukter lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.

Innehåll
Trinatriumfosfat, natriummetasilikat.

Räcker till
1 påse räcker till en färgning med Herdins Textile Colour natural fibre i en 5 kg hushållstvättmaskin. Ingår alltid i paketet.

Förpackning
Påse, 100 g.

Dokument
Säkerhetsdatablad