MP52 Silverputs

Förnyar ditt silver effektivt

Repar inte

Dryg produkt som räcker länge

Passande underlag
Alla slags silverföremål.

Innehåll
Vatten, kaolin, tensid

Förpackning
Plastflaska, 250 ml.