MP52 Paraffinolja

Hög renhetsgrad

Lämplig för vård och underhåll av trä som kommer i kontakt med livsmedel

Flera användningsområden

Passande underlag
Träytor inomhus, t.ex. skärbrädor och köksbänkar.

Innehåll
Högraffinerad vit mineralolja med medicinsk renhetsgrad.

Förpackning
Plastflaska, 250 ml.