Våra vanligaste träslag och deras egenskaper

Barrträ eller lövträ, hårt eller mjukt. Varje träslag är unikt.

Och även om det finns gemensamma nämnare är det viktigt att din behandling utgår från underlaget och dess speciella egenskaper. Här listar vi några av de vanligaste träslagen i Sverige och vad du ska tänka på när du behandlar dem.

Furu

Tack vare tallens utbredning i Sverige och furans användbarhet är furun vanligt förekommande i såväl inredning och möbelvirke, som båtvirke och byggnadsvirke.

Egenskap: Medelhårt
Vanliga användningsområden: Möbler, fanér, träinredning, fönster, konstruktionsvirke och båtvirke.
Tänk på det här när du behandlar furu: Furu mörknar med tiden. Tänk därför på att luta underlaget om du vill att det ska behålla sin ljushet. Det är också vanligt med kvistgenomslag något eller några år efter behandling. Därför bör du specialbehandla kvistarna.

Gran

Ett av de vanligaste träden i Norden. Granen är oftast ljusare och mjukare än tallen. Den utnyttjas till såväl sågade produkter som massaved.

Egenskap: Medelhårt och elastiskt.
Vanliga användningsområden: Konstruktionsvirke, emballage, stråkinstrument, också vanligt i gamla trägolv som kommer fram vid renovering.
Tänk på det här när du behandlar gran:
Kådlåpor, ansamling av kåda, är vanligare i gran än andra barrträslag. Vid infärgning kan synintrycket av dessa förstärkas då pigmenten inte tränger in i träet där det redan är mättat med kåda.

Ek

Ett hårt, tätt och starkt träslag som har en djup kontrast i sitt mönster. Något som gjort det mycket eftertraktat inom möbeltillverkning och golvindustrin.

Egenskap: Hårt.
Vanliga användningsområden: Möbler, fanér, golv, utomhussnickerier och båtvirke.
Tänk på det här när du behandlar ek: I obehandlad ek kan det finnas innesluten luft som vid ytbehandling drivs upp till ytan och bildar kratrar i ytskiktet. Var därför noga med att kontrollera ytans utseende under ytbehandlingen och dra efter med pensel. Tänk också på att ek innehåller garvsyra och därför mörknar kraftigt om det lutas.

Ask

Räknas till de ädla träden, lövträd vars träslag är särskilt ekonomiska värdefulla. Det är vanligt förekommande i parkettgolv och möbler, då ask är slitstarkt och lämpar sig för ytor som utsätts för högre slitage.

Egenskap: Hårt och segt.
Vanliga användningsområden: Möbler, träinredning, fanér och golv.
Tänk på det här när du behandlar ask: För att behålla askens skimrande lyster måste man lacka eller olja ytan. Ask är svår att impregnera och lämpar sig inte för utomhusbruk utan mycket bra ytbehandling.

Björk

Virket är medeltungt, medelhårt och segt. Det är inte särskilt beständigt mot fukt och lämpar sig därför inte för utomhusbruk utan specialbehandling.

Egenskap: Medelhårt och segt.
Vanliga användningsområden: Möbler, fanér, golv och plywood.
Tänk på det här när du behandlar björk: Björk är ett ljust och vackert träslag, men det mörknar med tiden. Du behåller den ljusa färgen genom att behandla träet med vittonad olja.

Lärk

Lärkvirke har under senare tid upplevt något av en renässans som giftfritt alternativ till tryckimpregnerat trä i utsatta konstruktioner.

Egenskap: Medelhårt och rik på harts.
Vanliga användningsområden: Snickerier och båtvirke.
Tänk på det här när du behandlar Lärk: Lärk har en stor andel kärnvirke vilket är den mindre sugande delen av trädet. Det är anledningen till lärkens rykte som ett träslag med god beständighet. Välj därför en olja med små molekyler typ ”kinesisk träolja” vid inoljning av lärk. Tänk också på att lärk lätt blir stickigt om det lämnas obehandlat.