Fråga:

Vilken färg får mitt trä efter att jag oljat in det?

Svar:

Vilken färg just ditt material får efter en oljning är omöjligt att svara på. . Ytan mörknar något och får ett annat djup än en obehandlad yta. Trä är ett levande material som åldras med tiden vilket medför att ingen träyta är den andra lik.