Fråga:

Vilka ytor kan jag olja utomhus?

Svar:

Våra utomhusprodukter kan användas på de flesta träslag. Viktigt är att se till att ytan är ren från smuts sen tidigare. Använd t.ex. Herdins Altanrent eller Herdins Linoljesåpa för att få en bra rengöring.