Fråga:

Kan jag göra halva ytan nu och nästa del senare?

Svar:

Att utföra arbetet vid olika tillfällen kan medföra skillnad. Om du måste ta paus i arbetet gör så där en skillnad inte blir tydlig. Avsluta aldrig mitt på en bräda.