Fråga:

Kan jag blanda de olika nyanserna?

Svar:

Många av våra olika nyanser kan blandas för att du ska få just den kulör som du önskar. Läs dock alltid på produktens information om det är möjligt. Herdins tar inte ansvar för att blandade kulörer blir rätt.