Fråga:

Kan jag blanda de olika betsnyanserna?

Svar:

Många av våra olika nyanser kan blandas för att du ska få just den kulör som du önskar. Läs dock alltid på produktens information om det är möjligt. Det enklaste är att variera kulören är genom att stryka betsen mer eller mindre flödigt, en eller flera gånger eller att späda betslösningen. Späd Äkta bets och Lackbets Aqua med vatten och Lackbets med T-sprit. Om du önskar en helt annan kulör går det bra att med utgångspunkt från nuvarande sortiment blanda egna kulörer.