Fråga:

Kan jag använda Köksbänksolja PLUS på skärbrädor?

Svar:

Ja, Köksbänksolja PLUS är livsmedelssäker så den går att använda på skärbrädor.