Fråga:

Hur ofta skall ett oljat golv underhållas?

Svar:

Det beror på hur mycket slitage det oljade golvet utsätts för och hur noga det oljades in från början. Ett rum med normalslitage behöver underhållsoljas vart annat till vart tredje år. Om golvet regelbundet våttorkats med Herdins Golvsåpa eller Herdins Linoljesåpa behöver det inte underhållsoljas lika ofta, dvs. det har ett bra skydd under flera år till.