Fråga:

Hur många gånger ska man betsa?

Svar:

Vi rekommenderar att betsning endast utförs 1 gång. Vid önskan om starkare kulör kan ytan betsas fler gånger.