Fråga:

Hur doserar jag salt och fix om jag ska färga i en stor tvättmaskin?

Svar:

Salt och fixermedel ska doseras efter mängden vatten i tvättmaskinen (se instruktionsboken för tvättmaskinen). Det behövs ca 10 g Herdins TC Fix och ca 100 g Herdins TC salt per liter vatten, för att infärgningen ska bli bra. Vid infärgning i en vanlig hushållstvättmaskin (5 kg) räcker det med ett paket fixermedel och ett kilo salt oavsett mängden färg.